CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CMT

  • Địa chỉ: 260/12 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
  • Chi nhánh mới: Lầu 6 Tòa nhà Republic, 18E Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, HCM
  • 0924 999 868 - 097 999 8608

Vòng bi bạc đạn E100UZS222

Mã Sản Phẩm: VB0100 | Tình trạng: Còn hàng
By: Lửa Việt

Vòng bi lệch tâm được sử dụng trong công nghiệp, trong mô-tơ giảm tốc…..

Chúng có rất nhiều loại khác nhau để quý khách có thể lựa chọn.

 

VNĐ VNĐ
Liên hệ :

Vòng bi lệch tâm được sử dụng trong công nghiệp, trong mô-tơ giảm tốc…..
Hiện nay chúng tôi có một số mặt hàng về vòng bi lệch tâm như sau:

609 11-15 YRP 15UZ21011T2 PX1 22UZ411 1317T2X-EX
609 21 YSX 15UZ21017T2 PX1 22UZ411 2529T2X-EX
609 2529 YSX 15UZ21021T2 PX1 22UZ411 43T2X-EX
609 35 YRX 15UZ2102529T2 PX1 22UZ411 5159T2X-EX
609 43 YRX 15UZ21035T2 PX1 22UZ411 7187T2X-EX
609 51 YRX 15UZ21043T2 PX1 22UZ830611 PX1
609 59 YRX 15UZ21051T2 PX1 22UZ317
609 71 YRX 15UZ21059T2 PX1 22UZ329
609 87 YRX 15UZ21071T2 PX1 22UZ335
609A 21 YSX 15UZ21087T2 PX1 22UZ343
610 11-15 YRX 15UZ210119 22UZ359
610 17 YSX 15UZ2100119 T2 22UZ387
610 21 YSX 15UZ21006T2 PX1 22UZ311
610 2529 YSX 15UZ824359 22UZ8311
610 35 YRX 15UZ8211 22UZ8329
610 43 YRX 15UZ8217 22UZ8317
610 51 YRX 15UZ8221 22UZ831729
610 59 YRX 15UZ822529 22UZ8335
610 71 YRX 15UZ8235 22UZ8343
610 87 YRX 15UZ8243 22UZ8359
610 119 YRX 15UZE20906T2 22UZ8387
612 21 YRX 15UZE20908-15T2 25UZ414 13-17T2X-EX
612 2529 YSX 15UZE20911-15T2 25UZ414 2935T2X-EX
612 35 YRX 15UZE20921T2 25UZ414 43-59T2X-EX
612 43 YSX 15UZE2092529T2 25UZ414 7187T2X-EX
612 0608 YRX 15UZE20935T2 25UZ429
612 1115 YSX 15UZE20943T2 25UZ459
612 1317 YSX 15UZE20951T2 25UZ487
612 5159 YSX 15UZE20959T2 25UZ850611
612 7187 YSX 15UZE20971T2 25UZ851317
614 06-11 YSX 15UZE20987T2 25UZ852125/417T2S
614 13-17 YSX 15UZE8106 25UZ852935
614 2125 YSX 15UZS20911-15T2 25UZ854359
614 2935 YSX 15UZS20921T2 25UZ857187
614 43-59 YSX 15UZS2092529T2 25UZ8506-11
614 7187 YSX 15UZS20935T2 25UZ8513-17
616 0608 YRX2 15UZS20943T2 25UZ8543-59
616 11-15 YRX2 15UZS20951T2 25UZ8587
616 17-25 YRX2 15UZS20959T2 25UZ8506-11T2
616 2935 YSX 15UZS20971T2 25UZ8513-17T2
616 4351 YSX 15UZS20987T2 25UZ852935T2
616 59 YSX 19UEZ8106 25UZ8543-59T2
616 71 YRX 20UZD80T2 PX1 25UZ85187T2
616 87 YSX 22UZ21106T2 PX1 25UZ8506-11T2S
617 YSX 22UZ21111 25UZ8513-17T2S
618 YSX 22UZ2111317 25UZ852935T2S

 

 

 

Để lại bình luận của bạn